Menü

Metni Hane Ekip

Metni Hane ekibi her biri alanında eğitimli ve tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Metin yazarları ve editörlerden oluşan yazı ekibi aynı zamanda markanın sloganı haline gelen ‘‘kelime işçileri’’ olarak anılmaktadır. Çizi ekibi ise iki grafik tasarımcı ve bir web yazılımcıdan oluşmaktadır.

Çizi ekibinden bahsederken geleneksel hale gelen ‘‘uzman’’ sıfatını kullanmadık çünkü ekip üyeleri adlarının önüne eklenen sıfatların önemsizliği konusunda hemfikir. Metni Hane ekip üyeleri için önemli olan; okumak, yazmak, üretmek, tasarlamak, bilgiyi paylaşmak ve faydalı olmak. Yaptıkları işe karşı duydukları sonsuz sevgi, istek ve heyecanın kaynağı da bu!